Wrzesień gr. IV

TEMATY:

n1Witajcie w przedszkolu.

n2Droga do przedszkola.

n3To były wakacje!

n4Nadeszła jesień.

 

Cele główne:

arrow_rightprzestrzeganie wspólnie ustalonych umów i zasad regulujących współżycie
w grupie;

arrow_rightzaznajamianie z zasadami ruchu drogowego z wykorzystaniem zabaw tematycznych, literatury, wycieczek;

arrow_rightpodawanie numerów telefonów do danych ośrodków ratownictwa;

arrow_rightoglądanie zdjęć, ilustracji, słuchanie wierszy, opowiadań; odwoływanie się do własnych obserwacji w celu zwrócenia uwagi na piękno naszego kraju;

arrow_rightobserwowanie środowiska przyrodniczego; zwracanie uwagi na dominującą kolorystykę, zmiany, jakie zachodzą w przyrodzie;

arrow_rightrozpoznawanie drzew po ich liściach i owocach.

 

thumbPIOSENKA: „Jesienna  cza – cza” (K. Komińska)
Kolorowa jesień już chodzi po lesie,
w kasztankową grę dzisiaj zagra wiatr.
Wietrzyk gwiżdże cza-czę w jesiennym bukiecie,
a dzieci śpiewają cza,cza,cza.

Ref. Tańczymy cza,cza,cza,
cza-czę wietrzyk gra.
Liście tańczą cza-czę,
więc tańczę i ja.

Już jesienna pora, już skaczą żołędzie,
jarzębina sznur dziś czerwony ma.
Jesienny już czas, moc kolorów jest wszędzie,
jesienią śpiewamy cza,cza,cza.

Ref. Tańczymy cza,cza,cza,
cza-czę wietrzyk gra.
Liście tańczą cza-czę,
więc tańczę i ja.

 

fly_beeWIERSZ„Numery alarmowe” (autor nieznany)

Znam już na pamięć numery alarmowe
Gdy zajdzie potrzeba – w głowie są gotowe.
997 – tu policję się wzywa,
998 – straż pożarna przybywa,
999 – ważne życie i zdrowie
jedzie na sygnale szybkie pogotowie .

W razie zagrożenia korzystam z nich śmiało,
Lecz nigdy dla zabawy – gdy nic się nie stało.
997 – policja pędzi już.
998 – strażacy są tuż, tuż.
999 – karetka do nas jedzie.
Poradzę sobie teraz w największej nawet biedzie.