Teatrzyk kukiełkowy pt."Legenda o Smoku Wawelskim"