Wrzesień gr. III

TEMATY:

n1Witajcie w przedszkolu!

n2Droga do przedszkola.

n3Nadeszła jesień.

n4Co robią zwierzęta jesienią?

 

Cele główne:

arrow_rightwspółtworzenie przyjaznej atmosfery w grupie – przestrzeganie wspólnie ustalonych umów i zasad regulujących współżycie w grupie;

arrow_rightrozwijanie relacji pomiędzy dziećmi, opartych na wzajemnym szacunku i akceptacji;

arrow_rightzaznajamianie z zasadami ruchu drogowego, poznanie znaczenia pasów, sygnalizacji świetlnej, znaków drogowych;

arrow_rightpoznawanie różnych środków transportu lądowego, wodnego, powietrznego;

arrow_rightpoznanie ogólnej budowy grzyba, wybranych przedstawicieli grzybów jadalnych
i niejadalnych;

arrow_rightrozpoznawanie drzew po ich liściach i owocach;

arrow_rightpokazywanie na wybranych przykładach jak zwierzęta przygotowują się do nadchodzącej zimy.

 

 

thumbPIOSENKA: „Uwaga – czerwone światło!”
 (sł. M. Terlikowska, muz. T. Kierski)

1. Czy to duże miasto, wioska czy osada,
kto uważnie chodzi, ten pod nic nie wpada!
Kolorowe światła obok skrzyżowania:
jedno iść pozwala, drugie iść zabrania.

Refren:
Bądźmy uważni!
Bądźmy ostrożni!

2. Przejście przez ulicę nie jest trudną sprawą:
Najpierw spójrzmy w lewo, potem spójrzmy w prawo!
Jeśli nic nie jedzie, można iść bezpiecznie,
ten drogowy przepis trzeba znać koniecznie.

Refren:
Bądźmy uważni!
Bądźmy ostrożni!

3. Ten czerwony sygnał przejść nam nie pozwala,
Gdy czerwonym okiem patrzy na nas z dala!
A zielony sygnał oko ma zielone,
mówi: bardzo proszę przejść na drugą stronę!

 

fly_beeWIERSZ:  „Przedszkolaki” (M. Skrobacz)

To jest Zosia, a to Franek,
tam jest Tomek i Marianek,
Ewa, Basia, Paulina
oraz uśmiechnięta Nina.
Czy już wiecie, o kim mowa?

Tak, to dzieci są z przedszkola.
Imion różnych mają wiele,
lecz wśród nich są przyjaciele.
Gdy w przedszkolu się spotkają,
zawsze sobie pomagają.