Kwiecień gr. III

TEMATY:

n1W świecie książki
n2Wielkanoc
n3Dbamy o ziemię
n4Moja miejscowość
 

Cele główne:

arrow_rightWzbogacanie wiedzy na temat etapów powstawania książki; wzbudzanie zainteresowania literaturą dziecięcą.

arrow_rightKultywowanie tradycji, zwyczajów związanych ze świętami Wielkanocy.

arrow_rightKształtowanie właściwych nawyków dotyczących ochrony środowiska naturalnego.

arrow_rightNazywanie swojej miejscowości, poznawanie jej historii, ważniejszych zabytków i miejsc.

 

thumbPIOSENKA: „Przedszkolne Ekoludki” (sł. i muz. Michał Danecki)

1. Piękne kwiaty, plaża czysta,
tutaj strumień z rześką wodą.
Czy malował je artysta?
Czy ktoś czuwał nad przyrodą?

Ref. Kto do kosza wrzuca śmieci?
Kto zakłada ptakom budki?
To już wiedzą wszystkie dzieci:
to przedszkolne Ekoludki! X2

2. Kto chce zostać Ekoludkiem,
ten nie czyni kwiatom szkody.
Kran odkręca tylko ciutkę,
nie marnując cennej wody

Ref. Kto do kosza wrzuca śmieci?

 

fly_beeWIERSZ: „Kwiecień plecień” autor: Dorota Kluska

Nałóż czapkę, przywdziej kurtkę
i włóż też kalosze.
Gdy na dworze pada deszcz,
weź parasol, proszę!
A gdy słońce swym promieniem
ogrzeje jak trzeba
i gdy wietrzyk się pojawi,
latawiec puść do nieba!
Gdy na ziemię spadnie śnieg
-tak się zdarzyć może
-załóż szalik, rękawiczki,
w dobrym bądź humorze!