W naszym przedszkolu są prowadzone bezpłatne zajęcia:

  • j. angielski – dzieci 6-letnie 3x w tygodniu , dzieci 4-5-letnie 2x w tygodniu, dzieci 2,5-3-letnie
    1x w tygodniu;
  • zajęcia rytmiczno-taneczne – 1x w tygodniu w każdej grupie;
  • zajęcia logopedyczne – indywidualnie lub w grupach maksymalnie do 2 osób;
  • religia -1x w tygodniu w każdej grupie.