Udział w Tygodniu Bibliotek – akcja „Cała Polska czyta dzieciom”