Wrzesień gr. I

TEMATY:

n1 Nasze przedszkole.
n2 Wszyscy razem.
n3 Jestem przedszkolakiem.
n4Witamy Panią Jesień.

 

Cele główne:

arrow_right Poznanie pomieszczeń oraz zapoznanie zasadami bezpieczeństwa obowiązującymi w przedszkolu, podczas wyjść i na placu zabaw.

arrow_right Kształtowanie poczucia własnej wartości oraz szacunku do rówieśników.

arrow_right Przestrzeganie wspólnie ustalonych umów i zasad regulujących współżycie w grupie. Rozpoznaje i próbuje nazywać swoje emocje.

arrow_right Rozpoznawanie charakterystycznych cech jesieni poprzez różne formy: muzykę, plastykę i mowę.

 

thumb PIOSENKA:  „Przedszkolaczek fajny jest”
           (sł. U. Kozłowska, muz. J. Zając)

 1. Przedszkolaczek już od rana,
  Nosi uśmiech na barana.
  Dobry humor co dzień ma.
  Przedszkolaczek, czyli ja!

            Ref. Co tu gadać, co tu kryć,
            Przedszkolakiem fajnie być

 1. Przedszkolaczek się nie maże,
  Zawsze grzecznie chodzi w parze.
  Na zabawie spędza dni,
  Przedszkolaczek, czyli TY!

 

fly_beeWIERSZ: „Trzy słowa” (autor nieznany)

Są trzy czarodziejskie słowa,
Powiedziała mądra sowa.
Pierwsze słowo to DZIĘKUJĘ,
Niech go nigdy nie brakuje.
Drugie słowo Wam ogłoszę
To magiczne słowo PROSZĘ
I PRRZEPRASZAM- trzecie z nich.
Nie wstydź się używać ich!