Grudzień gr. I

TEMATY:

n1Zwierzęta domowe.
n2Ruch to zdrowie.
n3Już zima.
n4Zbliżają się święta.

 

Cele główne:

arrow_rightRozumienie konieczności opiekowania się zwierzętami hodowanymi
w domu.

arrow_rightBudzenie radości ze spotkania z Mikołajem.

arrow_rightKształcenie czynnych postaw wobec zdrowia własnego, rozumienie znaczenia aktywności fizycznej dla zdrowia i dobrego samopoczucia.

arrow_rightRozwijanie zainteresowań zjawiskami atmosferycznymi.

arrow_rightZachęcanie do niesienia pomocy domownikom w prostych pracach domowych w okresie przedświątecznym.

 

thumbPIOSENKA: Mała śnieżka” (sł. i muz. Monika Majewska)

Mała biała śnieżka sama bawi się.
Byłoby weselej, gdyby były dwie.
Szuka więc śnieżynka koleżanki swej,
łapią się za ręce, w koło kręcą się.

Małe białe śnieżki razem bawią się.
Tupią lewą nóżką, prawą tupią też.
Ślą sobie całusy, klaszczą w dłonie swe,
łapią się za ręce, w koło kręcą się.

Małe białe śnieżki już znudziły się.
Machają do siebie i żegnają się.
Teraz każda śnieżka sama bawi się,
żwawo podskakuje, w koło kręci się.

 

fly_beeWIERSZ: Idzie Mikołaj”  (autor: Katarzyna Tomiak-Zaręba)

Idzie Mikołaj – tup, tup, tup,
paczki podrzuca – siup, siup, siup.
Śmieje się głośno – ho, ho, ho,
w okna zagląda – o, o, o!
Saniami sunie – wiu, wiu, wiu,
na dłonie chucha – hu, hu, hu.
Idzie Mikołaj – tup, tup, tup,
i do drzwi puka – puk, puk, puk.