Kwiecień gr. II

TEMATY:

n1Zdrowy przedszkolak
n2Wielkanoc
n3Mały badacz
n4Z ekologią na TY
n5Polska moja ojczyzna

 

Cele główne:

arrow_rightUświadomienie, jakie znaczenie dla każdego człowieka ma zdrowie.

arrow_rightZachęcanie dzieci do spożywania zdrowej żywności.

arrow_rightKultywowanie tradycji, zwyczajów związanych ze świętami Wielkanocy.

arrow_rightRozwijanie zainteresowań badawczych i próby szukania własnych rozwiązań.

arrow_rightKształtowanie właściwych nawyków dotyczących ochrony środowiska naturalnego.

arrow_rightKształtowanie poczucia tożsamości narodowej, utrwalenie polskich symboli narodowych.

 

thumbPIOSENKA: „Dbaj o zieleń” (wykonawca: Czereśnie)

Dbaj o zieleń i zwierzęta
pamiętaj, pamiętaj.
Dbaj o zieleń i zwierzęta
Pamiętaj! 2x

Ziemia to nasz dom,
szanuj jak ojczyznę
żyj ekologicznie.
By powietrze było czyste.
By w rzekach można było pływać.
By w miastach można było oddychać.
By w lasach nie leżały śmieci.
Niech zaśpiewają wszystkie dzieci.

Dbaj o zieleń i zwierzęta
pamiętaj, pamiętaj.
Dbaj o zieleń i zwierzęta
Pamiętaj! 2x

 

fly_beeWIERSZ: „Czym się myje zęby?” (Maciejka Mazan)

Czym się myje zęby?
Pastą i szczoteczką.
Czym się myje szyje?
Mydłem i gąbeczką.
Po co się myjemy?
Czy ktoś mi odpowie?
Myjemy się po to,
żeby dbać o zdrowie.