Styczeń gr. I

TEMATY:

n1Płynie czas
n2Bal karnawałowy
n3Święto babci i dziadka
n4Zimowe zabawy na śniegu

 

Cele główne:

arrow_rightWspieranie dzieci w rozumieniu rytmicznej organizacji czasu – poznanie nazw pór roku oraz następstwa dnia i nocy.

arrow_rightPrzybliżenie tradycji i zwyczajów związanych z karnawałem; dostarczenie radości z wcielenia się w role różnych postaci bajkowych.

arrow_rightWzmocnienie więzi emocjonalnej z rodziną, kształtowanie uczucia przywiązania i szacunku do dziadków.

arrow_rightPoznanie zasad i miejsc bezpiecznych zabaw zimowych.

 

thumbPIOSENKA: „Babciu, droga babciu, powiedz mi”     
           (sł. i muz. D. Jagiełło, K. Jagiełło)

 Babciu, droga babciu, powiedz mi,
czy potrafisz zrobić to, co my?

My tupiemy – tup, tup, tup,
teraz babciu Ty to zrób!/ x2

Babciu, droga babciu, powiedz mi,
czy potrafisz zrobić to, co my?

My skaczemy – raz, dwa, trzy,
teraz babciu podskocz Ty!/x2

Dziadku, drogi dziadku, powiedz mi,
czy potrafisz zrobić to, co my?

My klaszczemy – raz, dwa, trzy,
teraz dziadku zrób to Ty!/x2

Dziadku, drogi dziadku, powiedz mi,
czy potrafisz zrobić to, co my?

My całuski damy Ci,
teraz dziadku daj nam Ty!/x2

 

fly_beeWIERSZ: „W karnawale” (autor: Z. Dmitroca)

W karnawale, w karnawale
Dookoła wielkie bale,
Gdy orkiestra pięknie gra,
Dobry humor każdy ma!(…)